Haber Detay

Profil kesiti ile ilgili U (Isı iletim katsayısı W/(m2.-K) değerleri karşılaştırıldığında en iyi sonuç Pvc profildedir. Alüminyum profiller ise metal olmaları sebebi ile yüksek U değerine sahiptir.

Karbon Ayakizi: Birim karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon Ayak izi, bir işletme yada bir faaliyet sebebi ile oluşan ve yaygın olarak küresel ısınma potansiyelini ifade eden sera gazı emisyon miktarını hesaplar. CO2 eşdeğeri kilogram veya ton cinsinden ölçülür.

Yapılan çalışmada Pvc ve Aluminyum pencere profillerinin karbon ayakizleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Pvc pencere profili karbon ayak izi 248,8 kg CO2 olduğunda Alüminyum profilin karbon ayakizi analizi 486.0 kg CO2 ye çıktığı görülmüştür. Alüminyum pencere profilinin karbon ayakizi Pvc profile oranla 2 kat daha yüksek miktardadır. Ayrıca, PVC profillerin termal performansı da üstündür. Pvc profil performansının iyi olması, pencere üretimi için tercih edilen bir malzeme olması sonucunu doğurmuştur.

Çalışma sonucunda; enerji performansına, hatta ürün yaşam döngüsü boyunca enerji, termal performans ve yapısal performans gibi diğer performans göstergelerine bakıldığında sürdürülebilir tasarımda, kesinlikle PVC pencere profillerin tercih edilmesi gerektiği kanıtlanmıştır.